Welkom bij Hartman & Mulder tandartsen.

Belangrijke informatie omtrent de COVID-19 maatregelen voor onze patiënten.

Wij willen u informeren over de maatregelen die wij hanteren binnen onze praktijk omtrent het corona virus. Het hervatten van de werkzaamheden zal op gepaste en verantwoorde wijze gaan plaatsvinden. Leest u onderstaande informatie zorgvuldig door alvorens u onze praktijk komt bezoeken.

-Neem telefonisch of per mail contact met ons op wanneer u vragen heeft of wanneer u een afspraak wilt maken.

-Wij behandelen personen zonder medische aandoening die jonger zijn dan 70 jaar.

-Personen met een verhoogde kans op een ernstig verloop van COVID-19 behandelen wij alleen op hun eigen verzoek.

-Wanneer u een afspraak heeft komt u alleen naar de praktijk. Dit om onnodige drukte in de wachtruimte te voorkomen en de  1,5  meter afstand te kunnen hanteren. Wanneer er iemand met u meekomt wacht diegene buiten of in de auto. Houdt u  zich ook aan de afgesproken tijd van uw afspraak om de wachttijd te beperken.

-Vanaf 12 jaar gaan patiënten alleen onze behandelkamer in.

-Uw afspraak kan alleen doorgaan wanneer u de afgelopen 24 uur geen klachten heeft gehad passend bij COVID-19 en uw huisgenoten de afgelopen 24 uur geen koorts en/of benauwdheid.

-Voordat u de praktijk binnen gaat desinfecteert u de handen met de handalcohol die buiten voor u klaar staat.

-Voor aanvang van de behandeling zullen wij u 1 minuut laten spoelen met een mondspoelmiddel.

-Voordat u de behandelkamer verlaat worden uw handen weer gedesinfecteerd.

-U krijgt geen afsprakenkaartje mee, uw vervolgafspraken zullen per mail worden bevestigd.

-Wij vragen u het advies van het RIVM over het dragen van een mondmasker op te volgen.

-Patiënten met bewezen COVID-19 klachten mogen weer afspraken maken wanneer zij uit thuisisolatie zijn en nadien 2 weken klachten vrij zijn.

De bovengenoemde maatregelen zijn voor uw en onze veiligheid en om de kans op besmetting te beperken. Alleen op deze manier kunnen wij elkaar ontmoeten.

These pages are best viewable at screen resolution 1024x768 or larger

© 2009-2012 ARNETHEM. All rights reserved. Website developed by: